Неучебен ден в Нова Загора и Сливен

Поради неблагоприятните метеорологични условия и влошената зимна обстановка, със заповед кметът Николай Грозев удължи ваканцията на всички ученици на територията на община Нова Загора, като обявява 10 януари за неучебен ден. Съгласно изискванията от Закона за предучилищното и училищното образование в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината, кметът на общината може да обявява за училищата на територията на общината до три учебни дни за неучебни, в една учебна година. С издаването на настоящата заповед се изчерпват  законовите правомощия на градоначалника за превантивни действия чрез обявяване на допълнителна ваканция.

Припомняме, че днешният 10 януари е неучебен и за Сливенска община. Директорите на училищата трябва да определят дежурни екипи, които да поддържат отоплителните инсталации и да осигурят отопление за предстоящото начало на учебния процес.

Детските градини работят със сборни групи. Те са отоплени и подсигурени с хранителни продукти.

Началникът на РУО-Сливен д-р Бисерка Михалева информира, че в сряда учебните занятия ще бъдат на намален сменен режим. Първият час във всички училища ще започва в 8.30, а последният ще завършва в 17.30 чaсa.

Коментари