Ваканцията за учениците на СУ “Раковски” Котел продължава още два дни

Котел
Котел

Решение за увеличение на ваканцията за учениците на котленската гимназия “Г. С. Раковски” бе взето на педагогически съвет на учебното заведение.
Според решението още два дни ще са почивни за СУ “Г. С. Раковски”. Това са 12 и 13 януари.

Основен мотив за мярката е все още  усложнените условия за придвижване на учениците от селата до учебното заведение. С оглед на недопускане на пътни инциденти или оставане в непроходими участъци на автобусите пълни с деца и свеждане до минимум на всякакъв риск от пътуване в настоящите зимни условия. Почивните дни са само за учениците на котленското СУ “Г. С. Раковски”.

Според закона, правомощията на кмета са да продължи почивните дни до три. След изчерпване на дните, по преценка директорите на учебните заведения или МОН могат да удължат ваканцията.

Коментари