• Снимка: Областна администрация

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие оцени 58 броя заявки от работодатели. Те са постъпили за финансиране по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Предложенията са оценени съгласно критерии, разписани в Методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Отпуснатият финансов ресурс за област Сливен е 1 332 204 лв.

След направеното оценяване на заявките стана ясно, че този финансов ресурс не е достатъчен за финансиране на всички работодатели. Средствата не достигат за финансиране само на две заявки. Заявките, получили най-малко точки, са на общините Сливен, Нова Загора и Твърдица – с равен брой точки. 

Комисията по заетост взе решение да приложи допълнителен критерий: Дял на регистрираните безработни младежи към 31 март 2017 г., определен като съотношение между броя на безработните младежи в общината спрямо общия брой на регистрираните младежи в областта.

Проектните предложения на общините Твърдица и Нова Загора остават в резервен списък. За направеното класиране е  изготвен протокол по образец, който подписаха всички присъстващи на заседанието.

 

 

 

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно